Trước Rio Ferdinand, cô cũng có mối quan hệ yêu đương khá nồng cháy với bạn trai Dan Edgar suốt 5 năm.